English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS
www.mawis.euSlužbyUtilityReport

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

UtilityReport – Vyjadrovanie správcov inžinierských sietí

UtilityReport je služba, ktorá výrazne zjednodušuje proces vyjadrovania k existencii sietí pomocou webových aplikácií. Vyjadrenie k existencii sietí je stanovisko správcov technickej infraštruktúry (TI), ktorí môžu mať siete v mieste plánovanej stavby. Obsahuje informáciu o tom, či stavba bude kolidovat s ich sieťami alebo nie. Vyjadrenie vystavuje správca TI na základe "Žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí", ktorú podáva žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá má záujem sa o prípadnej kolízii alebo polohe siete voči určitému pozemku informovať.

Vyskúšajte demo (česká verzia)

Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré stavebník musí splniť, aby bola pri realizovaní stavby zabezpečená ochrana siete. Správcovia technickej infraštruktúry sú povinní na žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí reagovať do 30 dní. Vyjadrenie je vyžadované stavebnými úradmi najmä pri stavebnom konaní podľa Stavebného zákona.

 

Podanie žiadosti pomocou služby UtilityReport

UtilityReport výrazne zjednodušuje vyjadrovanie pomocou webovej aplikácie pre podanie žiadosti. Šetrí prostriedky a čas žiadateľov, pretože na základe územného určenia stavby automaticky vygeneruje a zašle žiadosti, ktoré sú v súlade s legislativou  všetkým správcom, od ktorých je príslušným stavebným úradom vyžadované vyjadrenie. Nie je preto potrebné žiadosti vypisovať niekoľkokrát pre jednotlivých správcov a tiež zisťovať akým spôsobom má byť správcovi žiadosť doručená.

Klasický spôsob podania žiadosti

Získavanie vyjadrenia  je časovo náročné, pretože stavebník musí osloviť viacerých správcov. Ktorým správcom má žiadosť v určitom území podať sa dozvedá veľmi ťažko. Žiadosť o vyjadrenie sa po spísaní správcovi doručuje on-line, poštou, emailom alebo osobne podľa požiadaviek správcu.

Návod na podanie žiadosti nájdete tu

Ziadost_o_vyjadrenie