English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS
www.mawis.euSlužbyInvestReport

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

InvestReport

Vstup pre registrovaných užívateľov

DEMO - czech verzia
banner_InvestReport_350px

Energetické a stavebné spoločnosti riešia rozsiahle investičné akcie, pre ktorých realizáciu je nutné s vlastníkmi dotknutých pozemkov uzavrieť nové, alebo upraviť existujúce zmluvy o vecných bremenách (VBR). Služba InvestReport je unikátny mapová aplikácia, ktorá umožňuje získať prehľad nad stavom majetkoprávního prejednanie vecných bremien napríklad pri výstavbe technickej infraštruktúry.

Líniové stavby môžu mať dĺžku aj stovky km a ich výstavbou je zasiahnutých veľké množstvo pozemkov (stovky až tisíce). S každým vlastníkom sa zriadenie vecného bremena musí prerokovať, vytvoriť geometrický plán, a ten potom nechať zapísať do katastra nehnuteľností.

 

Bez mapy to nejde

Služba InvestReport umožňuje prehľadné zobrazenie zákresu plánovanej stavby a geometria vecných bremien nad štandardnými mapovými podkladmi (topografické a katastrálne mapy, ortofoto). Zmeny stavu prerokovanie konkrétnych VBR možno zaznamenať a sledovať on-line. Pre editáciu a náhľad je možné využiť rad funkcií pre hromadné zmeny a vyhľadávanie (podľa parcelního čísla, adresy, stavu alebo etapy).

Štatistiky online

Stavebník môže v InvestReport v reálnom čase sledovať aktuálny stav spracovania: počet vložených VBR do katastra, počet "problémových" pozemkov, kde je ťažké uzavrieť zmluvu, aký je stav podľa jednotlivých etáp a úsekov. Samozrejmosťou je vytváranie prehľadov a štatistík napr. Podľa katastrálnych území, firiem alebo etáp.

Zmluva na pár kliknutí

Služba InvestReport tiež umožňuje generovať zmluvy o zriadení VBR s automatickým doplnením údajov vedených v katastri nehnuteľností (vlastníci a ich adresa bydliska, vlastnícke podiely, parcely a ich výmery). Po zadaní jednotkovej ceny za m2 je podľa výmery a podielu vypočítaná celková cena jednorazové náhrady ... 

 

Výhody služby e-InvestReport Vám rádi předvedeme osobně. Napište nám na hrdlicka@hrdlicka.sk

 

Kontakt

Pre správne odoslanie formulára je nutné všetkyoznačené * položky vyplniť.

prepíšte číslo 95 do nasledujúceho poľa
toto pole nechajte nevyplnené