English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS
www.mawis.euSlužby

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

Služby mapového servera MAWIS

Pre mestá a obce

e-UtilityReport Služba UtilityReport umožňuje samospráve (mestám, obciam) ponúknuť občanom systém, ktorý výrazne zjednodušuje proces vyjadrovania k existencii technickej infraštruktúry a šetrí finančné prostriedky a aj čas občanov/stavebníkov.

ProblemReport ProblemReport slúži k hláseniu podnetov na území obcí. Občanovi umožňuje nahlásiť napríklad nefunkčnú lampu, poškodenú lavičku, alebo neporiadok okolo kontajnerov, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru. Súčasťou služby je mobilná aplikácia pre Android.

 

Pre správcov technickej infraštruktúry (TI)

Geodata DistributionGeodata Distribution umožňuje sprístupnenie a stiahnutie aktuálnych trás sietí pre zamestnancov a dodávateľov správcov TI. Vďaka tomu je možné sprístupniť katastrálne mapy, ortofotomapy, technické mapy, prípadne iná geodáta podľa požiadaviek zákazníka.

e-UtilityReport Subjektom TI umožňuje služba UtilityReport štandardizáciu prijatia elektronických žiadostí o vyjadrenie k existencii TI a tiež prípravu vyjadrenia, prípadne rozhranie na iné aplikácie. Náročnejším zákazníkom ponúkame aj možnosť automatizácie vyjadrenia.