English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

Služby pre mestá a obce

Pre mestá a obce, respektíve pre obecné a mestské úrady, ponúka spoločnosť HRDLIČKA v rámci webovej aplikácie MAWIS službu GEODATA ON-LINE.

GEODATA ON-LINE je služba umožňujúca v prvom rade sprístupnenie máp pre určených zamestnancov úradu. Táto služba má širší charakter a okrem publikácie mapových podkladov zahrňuje aj ich nákup a pravidelnú aktualizáciu. Mapové podklady, ktoré je možné sprístupniť v rámci Geodata on-line, sú napr.:

  • katastrálne mapy
  • ortofotomapy
  • štátne mapové diela
  • digitálne technické mapy