English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS
www.mawis.euOblasti nasazeníDistribučné spoločnosti

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

Služby pre distribučné spoločnosti (EMS)

Pre distribučné spoločnosti ponúka HRDLIČKA spol. s r.o. v rámci externej mapovej služby komplexné zaistenie vstupov geodát do a zo systémov TIS/GIS zákazníka.

Medzi hlavné dôvody pre využívanie EMS patrí predovšetkým riešenie roztrieštenosti a neaktuálnosti mapových podkladov správcov technickej infraštruktúry (distribučných spoločností). Výsledkom zavedenia EMS je aj zlacnenie vstupných podkladových máp a ďalších geodát pre zákazníkov pre ich interné potreby. Zákazníci majú teda kedykoľvek aktuálne mapové podklady v digitálnej podobe k dispozícii on-line. Všetky uvedené skutočnosti vedú k zefektívneniu procesov organizácie a vo svojom konečnom dôsledku samozrejme i k úspore finančných prostriedkov.

EMS je vďaka využitiu technológie MAWIS silným nástrojom pre distribúciu presných geodát pre partnerské organizácie distribučných spoločností ako sú obce, kraje, projekčné, stavebné a geodetické firmy.

Výber typov geodát publikovateľných cez webovú aplikáciu MAWIS pre distribučné spoločnosti:

  • účelová mapa
  • digitálne technické mapy miest
  • katastrálne mapy
  • prehľadné mapy (napr. prehľady katastrálnych území)
  • štátne mapové diela
  • ortofotomapy
  • trasy inžinierskych sietí
  • ...