English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

Aktuálne

Vianočné vydanie časopisu Georevue (18.12.2013)


    Obsah:
    • e-ProblemReport – lepší život ve Vašem městě
    • Historické letecké snímky
    • Ukázka historických ortofotomap města Kuřimi
    • Dokončení projektu Natura 2000