English

Slovenska republika (zmeniť)

MAWIS
www.mawis.euČo je MAWIS?

Uplatnenie MAWIS…

Webová aplikácia MAWIS nájde uplatnenie pre nasledujúce skupiny zákazníkov:

Zákaznické centrum…

Telefón: +421 917 742 337
E-mail: zcur@hrdlicka.sk

ďalšie informácie >

Reklama…

Hrdlicka spol. s r. o. | Komplexné služby v geodéziiSlužby pre distribučné spoločnostiSlužby pre mestá a obce

Čo je MAWIS?

MAWIS je technológia umožňujúca prehliadanie a sťahovanie mapových podkladov. Mapové podklady, napr. katastrálne mapy, ortofotomapy, štátna mapa 1:10 000 a ďalšie, sú uložené na centrálnom serveri v priestorovej databáze ORACLE alebo sú sprístupnené webovými službami WMS, odkiaľ sú cez MAWIS k dispozícii pre ktoréhokoľvek užívateľa internetu/intranetu, ktorému bol v Zákazníckom centre pridelený účet s prístupovým heslom.

K hlavným rysom aplikácie patrí diferencovaný prístup k dátam na základe užívateľských účtov. Každý užívateľ MAWIS má definované vlastné práva pre svoj účet, tzn. typy mapových podkladov, na ktoré bude môcť nahliadnuť alebo ich sťahovať. Tieto práva sa môžu líšiť i v závislosti na lokalite. Pre evidenciu a kontrolu prístupov a výdajov je možné zriadiť špeciálne právo na monitoring užívateľov.

Nevyhnutnou podmienkou pre pridelenie účtov sú práva užívateľa MAWIS ku geodátam, ktoré sú na serveri umiestené. Poskytnutie práv na užívanie katastrálnych máp, štátnych mapových diel, ortofotomáp a ďalších máp je schopná spoločnosť HRDLIČKA v prípade požiadaviek zákazníka prerokovať a zaistiť.

Samotná webová aplikácia je užívateľsky príjemná a obsahuje štandardné ovládacie prvky pre pohyb v mapovom okne. Aplikácia umožňuje jednoduchý výber požadovaných mapových vrstiev a rýchlu územnú lokalizáciu. Určenie dát pre stiahnutie prebieha výberom oblasti na stiahnutie užívateľom priamo nad zobrazovanou mapou. Samotné stiahnutie prebieha rádovo niekoľko sekúnd a to priamo do vybraného adresára na počítači užívateľa/klienta.

clanky/Scr1_thumb clanky/Scr2_thumb clanky/Scr3_thumb

 

Prečo využívať MAWIS?

Jednoduchý prístup k mapám 24 hodín denne, 7 dní v týždni, z akéhokoľvek počítača s pripojením na internet

  • publikácia dát prostredníctvom štandardných webových služieb
  • publikácia prostredníctvom služieb WMS, WFS do ľubovoľného grafického systému (CAD, GIS), podporujúceho štandardy OGC

Intuitívna obsluha aplikácie a malé požiadavky na hardware i software počítača

  • ovládanie mapového okna pomocou štandardných nástrojov (zväčšenie, zmenšenie, panorámovanie atd.)
  • pre používanie MAWIS je potreba mať nainštalovaný len Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo vyššiu verziu

Jednoduché sťahovanie dát behom niekoľkých sekúnd

  • výber územia pre stiahnutie definíciou vlastného výrezu, alebo automatické nastavenie rozsahu územia na základe prideleného hesla

Možnosť diferencovania práv na manipuláciu s mapovými podkladmi pre jednotlivých užívateľov

  • nastavenie diferencovaných práv podľa požiadaviek zákazníka
  • nastavenie diferencovaných prístupov podľa licenčných práv k mapovým podkladom

Automatické štatistiky o prístupe jednotlivých užívateľov/klientov k serveru a rozsahu nimi stiahnutých dát

Kartografická kvalita výstupov

Dáta uložené v priestorovej databáze ORACLE

Možnosť prepojenia s inými servermi

Možnosť prepojenia s vnútropodnikovými informačnými systémami

Viacjazyčné riešenie